Category: medvirkende

Andrea Ougaard

Uddannet B.Arch. fra Det Kongelige Akademi i 2018, med en interesse for hvor­dan arkitektur kan formgives ud fra lyd og lydoplevelse. Ansat i Lydværk Arkitektur, et firma der ar­bejder i krydsfeltet mellem ar­ki­­tektur, akustik og lydkunst, og undersøger der lydens materi­alitet og nye arkitektoniske repræsenta­tionsformer, der tager højde for lydens dynamik og tidslighed. Hun har i den forbindelse afholdt workshops på Kunstakademiets Arkitektskole og Den Skandinaviske Designhøjskole. Andrea var sammen med Ariana Zilliacus tutor på European Architecture Students Assembly i Rijeka 2018 med workshoppen RECONNECT; en psykogeografisk kortlægning af byen gennem historier og erindring­er fra lokale samt optagelser af Rijekas soundscapes. Workshoppen blev udviklet i samarbejde med COurban Design Collective. Sammen med Morten Birk Jørgensen og Anders Rubing står Andrea bag Jävla kritiker!

Anders Rubing

Krupinski / Krupinska

Tham & Videgård

Kaleidoscope

Kaleidoscope drives af arkitekterne Tone Megrunn Berge, Silje Klepsvik og Miia-Liina Tommila. Grundlæggerne vandt konkurrencen til Europan 12 om transformation af et hospitalsområde ved Asker og har sidenhen etableret sig med tegnestuer i Bergen og Helsinki. I Jävla kritiker! har tegnestuen givet form til værket SAK NR 20200814/1200 Etterforskning av Katedral för en ny tid som er en del af Eksperiment 3.