Om Jävla Kritiker!

Hvad er god arkitektur? Hvordan bedømmes arkitekturens kvalitet? Er noget mere rigtigt end andet eller er det blot et spørgsmål om smag og behag? Jävla kritiker! eksperimenterer med arkitektur og kritik i en søgen efter indsigt i ovenstående spørgsmål og deres besvarelse.

Tesen er, at god arkitektur kræver god kritik. Hvordan kan kritikkens betydning i arkitektfaget revitaliseres? Hvilken rolle skal arkitekturkritikken spille i fremtiden? Hvilke rammer skal vi sætte for kritikken og kritikerne? Og kan vi etablere en fælles nordisk arkitekturkritik? I eksperimenter med kritikken i centrum ønsker vi at bane vejen for en diskussion af disse spørgsmål. I en tid hvor arkitekturkritikken af mange betragtes som nødlidende er nærværende projekt på en gang en hyldest til kritikken og en nysgerrig spørgen til dens fremtid.

BAGGRUND

I 2006 udgav det svenske pladeselskab NONS et bemærkelsesværdigt album med titlen ’Jävla kritiker!’. Selskabet bad ti musikkritikere skrive kritik af et endnu fiktivt nummer med deres yndlingsartister, som dernæst skulle indspille de kritiserede sange. Det resulterende album gav anledning til en debat om musikkritikernes rolle, og om hvorvidt kritikkerne havde reduceret musikernes kunstneriske frihed.

Arkitekturen står i dag ligesom mange andre kunstarter over for en række udfordringer for fagets offentlige samtale. Kritikernes autoritet som den faglige ekspertvurdering udfordres. Endeløse muligheder for at finde mødesteder for ligesindede giver den fælles offentlige diskussion svære vilkår. Internt præges faget af et fravær af fælles kvalitetskriterier. Man strides om betydningen af kontekst, brugerinddragelse, materialekvaliteter og energiforbrug. Hvorvidt arkitekturen er blevet en reklamesøjle eller om nostalgien er ved at tage over. Faget synes underinddelt i diskursive ekkokamre, som kun sjældent krydser klinger og åbenbarer de idémæssige forskelle.

Et forandret medielandskab ændrer vilkårene for dannelsen arkitekternes referencerammer. Populære hjemmesider som Dezeen, ArchDaily og Designboom præsenterer en uendelig strøm af arkitekturprojekter uden forsøg på kritisk refleksion. Tegnestuernes selvforherligende egenpublikationer findes i dag hos faglige boghandlere såvel som i sofistikerede tøjbutikker. Rækken af arkitekturpriser og awards fra kommercielle aktører synes endeløs. I et til stadighed voksende offentligt arkitekturlandskab synes det fortsat vanskeligere at finde god kritik.

I arkitekturkritikkens utilstrækkelighed opstår en række spørgsmål: Hvordan kan vi lave arkitektur, uden diskussion af arkitektonisk kvalitet? Hvordan afgør vi hvad der skal bygges mere af og hvilke byggerier vi ikke vil se gentaget? Hvad er forholdet mellem det byggede og det skrevne i arkitekturen som kulturel institution? Hvem definerer arkitekturen som den præsenterer sig i faget og i historien?

Det er problemfeltet Jävla kritiker! træder ind i og som eksperimentet søger at bidrage med kvalificerede forslag til.

UDSTILLINGEN

Eksperiment 1–6 er resulteret i seks værker, opstået imellem det kritiserede og det formgivede. Værkernes repræsentationer i tekst, tegning og model er samlet i en vandreudstilling. Udstillingen vandrer imellem Norge, Danmark og Sverige med et første visit i de tre landes hovedstæder.

Til offentlige arrangementer samles kritikere, formgivere og den arkitektoniske offentligheds øvrige aktører til diskussioner af udstillingen og de spørgsmål den kaster af sig. Har kritikerne følt arkitekternes formgivning som et overgreb på deres skrevne forestilling? Har formgiverne følt kritikernes beskrivelser klaustrofobisk begrænsende? Eller opstår der i det usædvanlige samarbejde nye frugtbare muligheder for udvikling af arkitektur? Det er spørgsmål der i dialog imellem udstillingens bidragsydere og besøgende skal finde svar.

Udstillingens vandrende karakter med bidragsydere parret på tværs af Norge, Danmark og Sverige giver yderligere dimensioner til eksperimentet. Ser arkitekturkritikken ens ud i de tre lande? Kan vi lære hinanden noget? Forstår vi overhovedet hvad hinanden siger? Med en dialog på tværs ønsker projektet at bane vejen for en fælles nordisk kritiktradition.

På vandringen igennem norden var galleriet Rom for Kunst og Arkitektur i Oslo det første sted udstillingen slog sig ned. Her blev den vist i perioden 27. august til 24. september 2020. Herefter er vandringen fortsat østover mod Stockholm, hvor Färgfabrikens projektrum lægger hus til i perioden 13. marts til 18. april 2021. Efter visit i den svenske hovedstad går turen sydvestover og forventes at ramme København medio-ultimo 2021.

Medvirkende A–Z | Kontakt

 • Anders Rubing

  Er arkitekt og stipendiat på Senter for kvinne- og kjønnsforskning på Universitetet i Bergen. Der forsker han i sikkerhed, modstandsdygtighed, infrastruktur og urban fremtid. Rubing blev uddannet fra Bergen Arkitektskole (BAS) i 2012 og er nu lærer og diplomvejleder på samme institution. Rubing driver Terori og Praksis, en platform for at løfte end debat om vores byggede omgivelser i relation til økonomi, politik og levet liv. Rubing forsker i brydningspunktet mellem sikkerhed og retten til demokratisk udtryk i det offentlige rum og hvordan sikkerhedsarkitektur forandrer byer og urbane systemer. Rubing var medredaktør på den prisbelønnede bog ”The City Between Freedom and Security” som omhandler samme tematik, og er freelance kritiker for Arkitektur N i Norge. Sammen med Andrea Ougaard og Morten Birk Jørgensen står Anders bag Jävla kritiker!

 • Andrea Ougaard

  Arkitektstuderende på Det Kongelige Akademi i København på kandidatprogrammet Political Architecture: Critical Sustainability, som lægger vægt på en co-evolutionær arbejdsmetode, hvor projekter udvikles parallelt i tekst og formgivning. Andrea er ansat i Lydværk Arkitektur, hvor hun sammen med Ingeborg Okkels ar­bejder i krydsfeltet mellem ar­ki­­tektur, akustik og lydkunst og undersøger lydens materi­alitet og repræsenta­tionsformer. Hun har i den forbindelse afholdt workshops på Det Kongelige Akademi, Arkitektskolen Aarhus og Den Skandinaviske Designhøjskole. Sammen med Anders Rubing og Morten Birk Jørgensen står Andrea bag Jävla kritiker!

 • Element

  Element drives af arkitekterne Cathrine Vigander og Vidar Knutsen fra Oslo og er en etableret profil i det norske arkitekturlandskab. Tegnestuen har igennem en nysgerrigt undersøgende tilgang stået bag svært publicerede værker som Smykkeskrinet – The Teachers´ Union Conference Center og boligprojektet D36 – Green House. I Jävla kritiker! har Element bidraget til Eksperiment 2  med formgivningen Sections and Fractions.

 • Jonathan Houser

  Jonathan Houser selvstændig arkitekt i København og underviser på Institut for Bygningskunst og Kultur på Det Kongelige Akademi. Med Natsværmerhuset vandt han konkurrencen om en pavillion i barokhaven på Gl. Holtegård nord for København og siden har han stået bag en række præmierede konkurrencebidrag og udstillingsprojekter. Til Jävla kritiker! har Jonathan bidraget med formgivning i Eksperiment 1 til værket Tre forsøg på at give form til et hus å vandre i.

 • Gaute Brochmann

  Gaute Brochmann har en BA i Film og filmteori fra International Filmschool Wales (2005) og en MA / Diplom fra Arkitekthøyskolen i Oslo (2011). Arbeidet etter studiene som praktiserende arkitekt hos MAD arkitekter. Har siden vært redaktør for blant annet Billedkunst og Arkitektnytt og skrevet fast i tidsskrifter som Natt&Dag, Dagens Næringsliv og NRK Ytring. Er i dag redaktør i ArkitekturN og fast arkitekturskribent i Morgenbladet. Gaute har bidraget til Eksperiment 4 med kritikken Stripped ned, kledd opp.

 • Kaleidoscope

  Kaleidoscope drives af arkitekterne Tone Megrunn Berge, Silje Klepsvik og Miia-Liina Tommila. Grundlæggerne vandt konkurrencen til Europan 12 om transformation af et hospitalsområde ved Asker og har sidenhen etableret sig med tegnestuer i Bergen og Helsinki. I Jävla kritiker! har tegnestuen givet form til værket SAK NR 20200814 / 1200 Etterforskning av Katedral för en ny tid som er en del af Eksperiment 3.

 • Krupinski / Krupinska

  Krupinski / Krupinska Arkitekter blev grundlagt i Stockholm i 2015 af Konrad Krupinski og Katarina Krupinska. Tegnestuen har gjort sig bemærket med små værker såsom Summerhouse T og vinderprojektet til en midlertidig pavillion i Kongens Have i København. The Plot er titlen på værket som Krupinski / Krupinska har formgivet til Jävla kritiker! som del i Eksperiment 5.

 • Leth & Gori

  Tegnestuen drives på Vesterbro i København af arkitekterne Uffe Leth og Karsten Gori. LETH & GORI har stået bag en lang række bredt publicerede og præmierede arkitekturværker, heriblandt  Brick House i Nyborg, Elefanthuset i København og Københavns Museum som netop er færdiggjort. Som led i Jävla kritiker! har LETH & GORI formgivet værket Dubbelgymnasiet som er en del af Eksperiment 6.

 • Mari Hvattum

  Mari Hvattum er professor i arkitekturhistorie ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Hun er utdannet arkitekt fra NTNU og har studert arkitekturhistorie ved University of Cambridge, hvor hun tok sin PhD i 1999. Hvattum arbeider med arkitektur og arkitekturtenkning fra 1800-tallet fram til i dag, og har publisert bl.a. Gottfried Semper and the Problem of Historicism (Cambridge University Press 2004), Heinrich Ernst Schirmer. Kosmopolittenes arkitekt (Pax 2014), Hva er arkitektur (Universitetsforlaget 2015), samt en rekke artikler og redigerte bøker. Mari er forfatter til kritikken Et hus å vandre i som indgår i Eksperiment 1.

 • Martin Søberg

  Arkitekturhistoriker (mag.art., ph.d.) med speciale i arkitekturens teori og historie, repræsentationsformer og poetik, særligt i det 20. og 21. århundrede. Han arbejder som lektor i arkitekturhistorie på Det Kongelige Akademi i København med et forskningsprojekt om den danske arkitekt Kay Fisker. Martin Søberg har publiceret en række artikler i bøger og tidsskrifter om arkitektur og billedkunst. Han har redigeret bøgerne The Artful Plan: Architectural Drawing Reconfigured, What Images Do, Terræn: Veje ind i samtidskunsten og Refractions: Artistic Research in Architecture samt af særnumre om arkitektur af forskningstidsskrifterne Nordic Journal of Architecture, Artifact Journal og Periskop: Forum for kunsthistorisk debat. Martin Søberg har i Jävla kritiker! skrevet kritikken Parlour som del af Eksperiment 2.

 • Morten Birk Jørgensen

  Morten Birk Jørgensen er arkitekt, ph.d. og adjunkt på Institut for Bygningskunst og Kultur ved Det Kongelige Akademi i København. Hans primære forskningsområde angår bedømmelse af arkitektonisk kvalitet og har beskæftiget sig med værdisætning, kritik, eksamination, certificering og præmiering. Har redigeret bogen Hands On – The Value of Building Culture (med Victor Julebæk og Christoffer Harlang), forfattet artiklen At Hylde Arkitekturen – Præmiering som kritisk praksis (med Martin Søberg) og været ansvarlig for relanceringen af Akademisk Arkitektforening Københavns arkitekturpris Årets Arne. Sammen med Andrea Ougaard og Anders Rubing står Morten bag Jävla kritiker!

 • Rasmus Wærn

  Arkitekt på Wingårdhs sedan 2004. Sakkunnig i arkitekturhistoria och ansvarig för texter. Till de projekt där jag haft ett betydande engagemang hör restaureringen av Nationalmuseum samt förstudier till ombyggnader av bland annat Göteborgs konstmuseum och SKF:s huvudkontor samt flera stadsutvecklingsprojekt. Lärare i arkitekturhistoria på KTH under 2004–2010. Redaktör på tidskriften Arkitektur 1996–2004. Kommissarie för utställningen ”Architektur im 20. Jahrhunderet: Schweden” på Deutsches Architekturmuseum i Frankfurt am Main 1998. Rasmus Wærn har skrevet kritikken En skola att bli stor i til Jävla kritiker!s Eksperiment 6.

 • Sara Ettrup

  Praktiserende arkitekt på tegnestuen JJW i København, underviser på IBBL / KADK og en aktiv stemme i den danske arkitekturdebat. Hun bidrager jævnligt med kritiske betragtninger samt anmeldelser i fagtidsskriftet Arkitekten og andre medier. Derudover underviser hun på Det Kongelige Akademi, Institut for by, bolig og landskab. I praksis arbejder Sara primært i de indledende projektfaser med analyser, idéudvikling og formidling visuelt såvel som verbalt. Hun søger at brede feltet ud i sin tilgang til opgaverne, ved at inddrage forskellige synsvinkler og arbejde tæt sammen med de andre fagligheder i projektløsningen. Sara har bidraget til Eksperiment 5 med kritikken En dag i det skæve.

 • Tham & Videgård

  Tham & Videgård Arkitekter drives fra Stockholm af Bolle Tham og Martin Videgård og har stået bag internationale referenceværker som Arkitektskolen på KTH og Kalmar kunstmuseum. Tegnestuen bidrager desuden med forelæsninger og udstillinger på centrale institutioner verden over. Tham Videgård har i Jävla kritiker! bidraget med formgivningen af værket Tectonic Objects som del af Eksperiment 4.

 • Ylva Frid

  Arkitekt og arkitekturkritiker med virke i Stockholm. Arbejder hos Arkitektstudio Witte og bidrager regelmæssigt som kritiker i fag- og dagspressen. Ylva Frid har desuden medvirket i internationale udstillingsprojekter, deriblandt som medkurator på udstillingen ”Nordic ID”. Udstillingen vistes først på Moskvas arkitekturbiennale i 2012 og derefter på en række gallerier rundt om i Norden. Hun har tidligere været redaktør for Tidskriften Arkitektur og redaktionsmedlem af tidsskriftet Project Baltia, baseret i St. Petersborg. Ylva har skrevet kritikken Katedral för en ny tid som del af Eksperiment 3.

Udviklet med støtte af:

Kontakt:
• • •

Jävla kritiker!
Foreningen Arkitekturkritik

c/o Morten Birk Jørgensen
Blågårdsgade 29B 1 th
2200 København N
Danmark

c/o Anders Rubing
Thormøhlengate 12
5006 Bergen
Norge